Drempels: irritant maar onmisbaar

Straat vol drempels verkeersdrempels snelheidsremmers

Drempels in de wegen zijn er in uiteenlopende soorten en maten. Ze moeten je vertragen maar vormen een ergernis voor automobilisten en ook aanwonenden. AutoWeek ging na wat erachter zit.

“Drempels zijn een effectief middel om de snelheid van het wegverkeer te beperken, maar worden door weggebruikers en omwonenden niet altijd gewaardeerd”, zo schrijft Kennisplatform CROW, een instantie die richtlijnen opstelt voor onder andere verkeersontwerp, over ‘verticale snelheidsremmers’. Onder verkeerskundigen geldt dan ook het credo: ‘als er verkeersdrempels nodig zijn, is het ontwerp van de verkeerssituatie mislukt’. Vrijwel alle andere snelheidsremmende maatregelen verdienen de voorkeur.

Van onze partner
Besparen op je autoverzekering?
Kijk dan via Independer.nl naar de meest aantrekkelijke verzekering voor je auto. Eenvoudig via het kenteken! Vergelijk nu voor de scherpste autoverzekering

Drempels op aandringen van burgers

Toch horen we, als we wat rondvragen over het onderwerp, vooral geluiden als ‘waarom ligt mijn straat dan vol drempels?’ En: ‘waarom ligt er een drempel op die 50-weg, terwijl ik er absoluut niet fatsoenlijk met 50 km/h overheen kan?’ We zochten het uit.

Ondanks dat drempels meestal niet op waardering kunnen rekenen, worden ze toch vaak gelegd op aandringen van de burger zélf. Zo kan het natuurlijk voorkomen dat mensen hun woonstraat niet veilig vinden, omdat automobilisten er vaak te hard rijden. Legt de gemeente vervolgens een drempel aan, dan zou het zomaar de eerste van een reeks kunnen zijn. Want vooral op een bredere weg die uitnodigt tot hard rijden, leidt remmen vóór een drempel tot accelereren ná de drempel. Laat de wegbeheerder het bij één drempel, dan is er dus kans dat de onveiligheid zich slechts verplaatst.

Een goede drempel zorgt nauwelijks voor extra slijtage aan de auto. Echter, als je vaak en te hard over drempels gaat zullen je veren en schokbrekers dat merken. Dan kun je bij een onderhoudsbeurt bijvoorbeeld rekenen op reparatie van gebroken veren.

Trillingen door een drempel

Gelukkig zijn er ook niet-verticale snelheidsremmers, zoals versmallingen of fileparkeervakken die telkens langs verschillende zijden van de weg liggen. Dat is maar goed ook, want aan drempels kleven nogal wat nadelen. Behalve dat ze oncomfortabel zijn voor weggebruikers, zorgen ze ook voor trillingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Op routes met veel vrachtverkeer zijn, in verband met trillingen, drempels dan ook not done. Ook met openbaar vervoersroutes wordt rekening gehouden, want bussen moeten harder remmen voor drempels dan auto’s. Ligt er toch een op een busroute, dan is het diagonale deel vaak langgerekt: zo probeert de wegontwerper de snelheid en het comfort van de bus, voor zover mogelijk, te waarborgen. 

Van onze partner
Waar ga je naar toe?
Bij bol.com vind je een grote keuze aan navigatie voor de auto die je snel op je bestemming brengen en om files heen leiden.

Voorschriften bij aanleg drempel

Hoewel er dus wel aandacht is voor het discomfort van drempels, tref je in de praktijk toch vaak rotexemplaren aan. Het CROW schrijft per toegestane maximum snelheid voor hoe langgerekt een drempel zou moeten zijn. Ook staat de hoogte in principe vast: ze zijn in de regel 8 cm hoog en drempels of plateaus (drempels met een horizontaal deel langer dan 2,40 meter) bij een oversteekplaats 12 cm. Echter, gaat de aannemer die een drempel aanlegt niet secuur te werk, dan kan het resultaat afwijken. Ook is de grond voor en na de drempel vaak gevoelig voor verzakking; vooral als die met klinkers is verhard. Het resultaat? Drempels die ‘door weggebruikers en omwonenden niet altijd gewaardeerd worden’.

Heb je een klacht over een drempel? Dan zul je die bij de gemeente moeten indienen. Zeker als er over een bepaalde drempel veel ‘zienswijzen’ binnenkomen zal een gemeente ernaar kijken. Zeker als een drempel niet aan de normen voldoet, bijvoorbeeld doordat deze te hoog is, is de kans goed aanwezig dat een gemeente actie onderneemt.