Wat zijn de regels voor het geluid van je auto?

Uitlaat uitstoot dieselgate

Het wordt de laatste tijd met de elektrische auto’s stiller op straat. Tegelijkertijd zijn er liefhebbers die wel een steviger ‘sound’ van hun auto willen horen. Wat  zijn de regels voor het geluid van je auto?

De regels voor het geluid van je auto die we in Nederland hebben, komen voort uit de Europese wetgeving. Daar stemmen de autofabrikanten weer hun specificaties op af. 

Europese typegoedkeuring

Voor een Europese typegoedkeuring geldt geen algemene geluidsnorm. Voor auto's met minder dan negen zitplaatsen (categorie M1) is de pk-gewichtsverhouding daarbij leidend. Auto’s mogen ook luider zijn wanneer het aantal zitplaatsen vier of minder is of het R-punt van de bestuurder, het punt waar de heup van de inzittende zich bevindt, op 450 millimeter of minder van de vloer zit. In de tabel uit de Europese verordening 540/2014 staat dat auto’s die na 1 juli 2020 een typegoedkeuring hebben gekregen maximaal 74 decibel mogen produceren. Vanaf 1 juli 2024 wordt die norm nog weer aanzienlijk strenger.

Voor het meten van de geluidsproductie van een auto zijn weer allerlei richtlijnen opgesteld. Het geluid wordt in elk geval gemeten bij het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft, zowel stationair als rijdend. Het uiteindelijke resultaat komt op de Europese typegoedkeuring te staan, die voor de RDW ook leidend is bij de apk. Artikel 5.2.11 van de Regeling Voertuigen schrijft voor: “Personenauto's mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A).”

Gevolgen regels voor het geluid van je auto voor een sportuitlaat

Een achteraf gemonteerde sportuitlaat mag dus niet meer dan twee decibel boven het standaard geluidsniveau van de auto zitten. Dat lijkt misschien niet veel. De waarde in decibel kent echter geen lineaire opbouw. Rond de 70 decibel vertegenwoordigt een toename van twee decibel een behoorlijk verschil in het gehoor, terwijl hetzelfde verschil bij rond de 30 decibel aanmerkelijk minder goed hoorbaar is. Om te kunnen bepalen hoeveel geluid jouw auto maximaal mag maken, moet je de waarde uit het kentekenregister erbij pakken. Die komt overeen met die van de Europese typegoedkeuring.

Geen vermelding geluid in de typegoedkeuring

Staat in de typegoedkeuring niet vermeld hoeveel geluid de auto mag maken? Dan hanteert de RDW de volgende basisregel voor personenauto's met elektrische ontsteking en een gewicht van maximaal 3.500 kilo: bij de monding van het uitlaatsysteem mag de auto geen hoger geluidsniveau produceren dan 95 dB(A) bij 3.500 toeren per minuut. Voor auto’s met compressieontsteking, in de regel diesels, geldt dezelfde geluidsnorm, maar dan bij 2.000 toeren per minuut. Weegt de auto in kwestie meer dan 3.500 kilo? Dan ligt het toerental waarbij het geluid wordt gemeten met 1.500 toeren per minuut nog lager.

De bovengrens van de geluidsnorm bedraagt dus 95 decibel, maar voor de meeste moderne auto’s geldt dat de geluidsnorm vastligt in de typegoedkeuring. Bovendien meet de RDW in dat geval niet bij 3.500 toeren per minuut, maar op het toerental waarop de auto zijn maximum vermogen afgeeft.

Veiligheidsgeluid voor elektrische auto’s

Voor een hybride of elektrische auto gelden de regels ook andersom. Zij moeten bij lage snelheid een geluid maken dat lijkt op dat van een soortgelijke auto met een verbrandingsmotor. En sommige merken spelen met die optie, of voor bestuurders die motorgeluid niet kunnen missen. Daarvoor is het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). Dit geluid is er omdat voetgangers elektrische auto’s anders niet voldoende kunnen opmerken. Het geluid moet in elk geval tot 20 km/h te horen zijn. Ook mag het niet harder klinken dan dat van soortgelijke voertuigen. Het geluid kan door de bestuurder overigens ook worden uitgeschakeld. Bij de volgende keer dat de auto start, moet het echter wel altijd weer actief worden gemaakt.