Sta stil bij wat je moet doen bij een uitvaartstoet

Rouwstoet - Uitvaartstoet (ANP) (MH17)

Je hebt waarschijnlijk niet elke dag met een uitvaartstoet te maken. Toch is het goed om te weten waarmee je rekening moet houden als een uitvaartstoet je route kruist.

Een uitvaart is een verdrietige aangelegenheid en een rouwstoet weerspiegelt vaak die sfeer. Meestal bestaat zo’n stoet uit een aantal langzaam rijdende zwarte of grijze auto’s (een enkele keer wit), gevolgd door mensen die bij de stoet aansluiten. Het is wel goed om daarbij even stil te staan. En vaak letterlijk.

Herkenbaar als uitvaartstoet

Wat is eigenlijk een uitvaartstoet? Het is volgens de wet omschreven als ’een rij motorvoertuigen, die een lijk of de as van een gecremeerd lijk begeleiden en die specifieke herkenningstekens voeren’. Ook voetgangers kunnen overigens een uitvaartstoet vormen. Maar hoe is een uitvaartstoet te herkennen? Immers, grote grijze en zwarte auto’s zie je steeds vaker in het verkeer. de motorvoertuigen in een uitvaartstoet moeten een herkenningsteken voeren in de vorm van een specifieke zwarte vlag. Deze driehoekige vlag is gelijkzijdig en heeft retroreflecterende randen. Over het midden lopen drie evenwijdige witte strepen. Alleen auto’s die dit herkenningsteken voeren, maken deel uit van de stoet.

Rouwstoet - Uitvaartstoet herkenningsteken

Uitvaartstoet mag je niet doorsnijden

Kom je op een kruising een uitvaartstoet tegen die jouw weg kruist, dan mag je die niet doorsnijden. Je mag dus niet oversteken tussen de auto’s die het zwarte vlaggetje voeren. Ook als je al groen licht hebt, moet je even geduld hebben tot de auto’s voorbij zijn. En als je zelf groen licht hebt, dan mag je erop rekenen dat de andere auto’s door rood rijden. En dat mag. De eerste auto van de uitvaartstoet moet zich aan de verkeersregels houden, maar de volgende voertuigen mogen hem volgen. Hetzelfde geldt als je van rechts komt en voorrang zou moeten krijgen. Dan moet je ook wachten op de auto’s die een zwart vlaggetje voeren. Verzuim je dat te doen, dan is de boete €110.

Let op bij een zebrapad

Als je als voetganger een zebrapad wil oversteken, dan moet je eveneens voertuigen van een uitvaartstoet voor laten gaan. Ze hoeven niet voor je te stoppen als je aangeeft te willen oversteken. Zelfs een wegrijdende bus moet binnen de bebouwde kom een uitvaartstoet voor laten gaan.