Wat zijn belangrijke boetes voor verkeersovertredingen?

Snelheidscontrole

Het is natuurlijk nooit leuk om een boete te krijgen maar soms is het wel goed dit van te voren te weten voor een groot aantal overtredingen. Wat zijn de boetes in 2022?

We zetten de boetes die je kunt verwachten voor een verkeersovertreding met een personenauto in het jaar 2022 alvast op een rijtje (in euro’s). Er zijn overigens meer boetes voor verkeersovertredingen dan alleen deze.

 • Niet op tijd kunnen remmen (tot 80 km/h) 300 euro

Te snel rijden

 • Binnen de bebouwde kom 50 km/h, overtreding 4 - 30 km/h 29-352 euro
 • Binnen de bebouwde kom 50 km/h bij wegwerkzaamheden, overtreding 4 - 30 km/h 49-435 euro
 • Binnen de bebouwde kom 30 km/h, overtreding 4 - 30 km/h 49-435 euro
 • Binnen de bebouwde kom erf, overtreding 4 - 30 km/h 49-435 euro
 • Buiten de bebouwde kom, (auto)wegen, overtreding 4 - 30 km/h 26-335 euro
 • Buiten de bebouwde kom, (auto)wegen bij wegwerkzaamheden, overtreding 4 - 30 km/h 40-409 euro
 • Buiten de bebouwde kom, autosnelwegen, overtreding 4-39 km/h 22-440 euro
 • Buiten de bebouwde kom, autosnelwegen bij wegwerkzaamheden, overtreding 4-30 km/h 29-390 euro
 • Buiten de bebouwde kom, autosnelwegen bij verstoorde olie-aanvoer, overtreding 4-30 km/h 29-352 euro

Verkeersregels

 • Niet zo veel mogelijk rechts houden op een auto(snel)weg 220 euro
 • Niet zo veel mogelijk rechts houden op een andere weg 250 euro
 • Rijden over trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of ruiterpad 150 euro
 • Stilstaan op trottoir, voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of ruiterpad 100 euro
 • Een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken 150 euro
 • Niet links inhalen 250 euro
 • Kruispunt blokkeren 250 euro
 • Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 250 euro
 • Op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg 250 euro
 • Geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram 250 euro
 • Een overweg oprijden terwijl je niet kunt doorrijden of vrijmaken 250 euro
 • Militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden 100 euro
 • Afslaan zonder richting aangeven 100 euro
 • Tegenliggend rechtdoorgaand verkeer geen voorrang geven 250 euro
 • Verkeer links en rechts of dicht achter je bij afslaan geen voorrang geven 250 euro
 • Links afslaan zonder rechtsafslaande tegenligger voorrang te geven 250 euro
 • De auto gevaarlijk of hinderlijk laten stilstaan 150 euro

Stilstaan

 • op een kruispunt 150 euro
 • op een fietsstrook 100 euro
 • op de rijbaan naast een fietsstrook 100 euro
 • op of binnen 5 meter van een oversteekplaats 100 euro
 • in een tunnel 100 euro
 • bij een bushalte (met bord en geblokte markering of binnen 12 meter van het bord) 100 euro
 • op de rijbaan naast een busstrook 100 euro
 • naast een gele doorgetrokken streep 100 euro
 • op een overweg 100 euro

Parkeren

 • bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan 100 euro
 • voor een inrit of uitrit 100 euro
 • op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom 100 euro
 • op een parkeerplaats die met een bord tot speciale groepen (voertuigen) behoort 100 euro
 • op een parkeerplaats, anders dan op een bord aangegeven wijze 100 euro
 • op een parkeerplaats op tijden die volgens een (onder)bord verboden zijn 100 euro
 • langs een gele doorlopende streep 100 euro
 • op een parkeerplaats voor laden en lossen 100 euro
 • op een parkeerplaats voor vergunninghouders (zonder vergunning te hebben) 100 euro
 • buiten aangegeven vakken 100 euro
 • in een blauwe zone zonder zichtbaar geplaatste parkeerschijf, verlopen dag of tijd 100 euro
 • op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenkaart 310 euro, op gereserveerde parkeerplaats 410 euro
 • bij een parkeermeter zonder de tijd in te stellen of bij verstreken tijd 100 euro
 • bij een parkeermeter dubbel parkeren 100 euro
 • zonder vergunning in een groenstrook, plantsoen of beplanting 100 euro
 • in een recreatiegebied op een onjuiste manier 100 euro
 • op een betaald parkeerterrein zonder (zichtbare) of verkopen parkeerticket 100 euro
 • van een auto langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter op een plaats of tijd die daarvoor niet bestemd is 100 euro
 • van een auto langs de weg om die te koop aan te bieden 210 euro
 • van een defect voertuig, langer dan de termijn 100 euro
 • van een camper, aanhanger, en dergelijk voertuig op een plaats waar dit niet is toegestaan 100 euro
 • van een voertuig om reclame te maken, zonder vergunning 210 euro
 • zonder juiste vergunning 100 euro
 • buiten parkeerplaats op een erf 100 euro

Verlichting

 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen (100 euro), buiten de bebouwde kom of als het zicht belemmerd wordt (150 euro)
 • Groot licht voeren bij tegenliggers of dicht op een voorganger rijdend 150 euro
 • zonder achterlicht rijden bij ingeschakelde andere verlichting binnen (100 euro), buiten de bebouwde kom of als het zicht belemmerd wordt (150 euro), ook met een aanhanger
 • zonder kentekenplaatverlichting rijden bij ingeschakelde andere verlichting 50 euro
 • rijden met mistlichten vóór zonder mist, regen of slecht zicht 100 euro
 • mistachterlicht laten branden bij zicht van meer dan 50 meter 150 euro
 • geen stadslicht en achterlicht voeren bij parkeren buiten de bebouwde kom en oplangs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens 100 euro
 • dagrijlicht aan hebben gelijk met een ander licht 150 euro
 • aan de voorzijde naast het dimlicht of het mistlicht andere verlichting voeren dan bochtlicht,hoeklicht, richtlicht, manoeuvreerlichten voor zover niet sneller wordt gereden dan 10 km/h, markeringslichten of staaklichten 150 euro

Autoweg en autosnelweg

 • Gebruik maken van de berm zonder noodzaak 150 euro
 • Gebruik maken van de vluchtstrook zonder noodzaak 250 euro

Voorrang geven

 • Bij wegrijden geen voorrang geven aan anderen 250 euro
 • Bij invoegen op een auto(snel)weg of van rijbaan wisselen zonder ander verkeer voor te laten gaan 250 euro
 • Een inrit inrijden, of een uitrit uitrijden zonder ander verkeer voor te laten gaan 250 euro
 • Keren, achteruit rijden zonder ander verkeer voor te laten gaan 250 euro
 • Geen richting aangeven bij wegrijden, inhalen, invoegen of van rijbaan wisselen 250 euro
 • Geen voorrang geven aan autobus die wegrijdt na richting aangeven 150 euro