Afkortingen rond emissienormen

RDE/PEMS meting voor emissienormen Euro 6b

EVAP, FCM, ISC: wat betekenen de afkortingen rond emissienormen en hun metingen? We proberen duidelijkheid te scheppen in de letter-wirwar. 

De verontreinigde lucht in Californië leidde in het midden van de jaren zestig tot de eerste emissie-grenswaarden voor motorvoertuigen. In Europa werden in 1970 de eerste uniforme vervuilingsnormen voor personenauto's ingevoerd. Daarmee kwamen ook afkortingen rond emissienormen geïntroduceerd. Want die kom je ook tegen als het gaat als je naar steden met milieuzones gaat.

Wantrouwen door ‘dieselgate’

Door de manipulaties van veel autofabrikanten groeide het wantrouwen van consumenten over het fabrieksverbruik. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de nieuwe meetmethoden WLTP en RDE. Deze meetmethode voor de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik zou het vertrouwen van de autobezitters moeten herstellen. Dat is goed bedoeld, maar door de veranderingen zitten we wel opgezadeld met bureaucratische monsters van namen: wat betekenen afkortingen als 'Euro 6d-Temp-EvapISC' en 'Euro 6d-ISC-FCM' in vredesnaam?

Euro 6d-Temp-EvapISC en Euro 6d-ISC-FCM

Dit zijn twee belangrijke afkortingen rond emissienormen. De eerste term staat voor de voorlopige emissienorm waaraan tot 1 januari 2020 moest worden voldaan. De tweede norm geldt voor alle nieuwe voertuigtypen die sinds 1 januari 2020 worden goedgekeurd voor de weg. Vanaf 2021 geldt deze strengere norm ook voor alle nieuw geregistreerde auto's, dus ook voor oudere modellen. De afkortingen hebben geen diepere betekenis. De afkortingen EVAP, FCM en ISC verwijzen naar meetprocedures en voorschriften waaraan autofabrikanten zich moeten houden om gesjoemel te voorkomen. Ze zijn bedoeld om de vereiste milieu- en veiligheidsnormen permanent te garanderen.

Belangrijkste afkortingen rond emissienormen

  • EVAP staat voor 'Evaporative Emission'. Dit verwijst naar de verdampingsemissies van koolwaterstoffen uit het brandstofsysteem. Meer dan 48 uur lang wordt bij deze testcyclus de verdamping tijdens het rijden en stilstaan gemeten. 
  • FCM is de afkorting voor 'Fuel Consumption Monitoring'. Deze tool beschrijft de registratie van het werkelijke brandstofverbruik over de gehele rijperiode van een personenauto. FCM is sinds 1 januari 2020 verplichte kost voor nieuwe voertuigtypen en sinds 1 januari dit jaar voor alle nieuw geregistreerde auto's.
  • ISC staan voor 'In Service Conformity'. Dit verwijst naar iets dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Auto's moeten als nieuwe auto's aan de wettelijke normen voldoen. Maar ook als ze ouder worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de emissiewaarden. Deze norm geldt voor nieuwe voertuigtypen die na 1 januari 2019 zijn gehomologeerd en voor alle nieuwe registraties sinds 1 september 2019. 
  • NEDC staat voor 'New European Driving Cycle', dit was de methode voor het meten van het verbruik die in juli 1992 werd ingevoerd met de eerste Euro 1-norm.
  • PEMS of 'Portable Emission Measurement System' is de naam van het meetinstrument dat wordt gebruikt bij de RDE-test. Hiermee kunnen de emissiewaarden tijdens het rijden worden gemeten en geanalyseerd. 
  • RDE, een afkorting van 'Real Driving Emissions'. Dat betekent vrij vertaald: de emissies die in de praktijk ontstaan tijdens het rijden. In tegenstelling tot de WLTP-meting, die op de rollenbank wordt uitgevoerd, betreft dit de werkelijke uitstoot van verontreinigende stoffen die wordt gemeten tijdens een testrit. 
  • WLTP staat voor 'World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure'. Sinds 1 september 2017 wordt deze gestandaardiseerde testprocedure gebruikt om het verbruik en de uitlaatemissies te meten, die bepalend zijn voor de typegoedkeuring van nieuwe personenwagens.