Auto onderhoud  |  APK

Als autobezitter weet je dat je om de zoveel tijd je auto APK (Algemene Periodieke Keuring) moet laten keuren. Voor nieuwe auto's geldt een andere periode voor APK-keuring dan voor gebruikte auto's. Ook voor auto's ouder dan 30 jaar en auto's van voor 1960 zijn andere regels.

Check op deze pagina je kenteken wanneer de APK van jouw auto vervalt. APK is écht een keuring en moet dan ook niet verward worden met een servicebeurt waarbij er naar meer onderdelen gekeken wordt. Servicebeurten zijn bij moderne auto's minder vaak, maar zéker wel nodig. Ook kun je zelf een aantal zaken controleren bij je auto, zoals het oliepeil en de bandenspanning. Op deze pagina lees je alles over wat je zelf kunt checken, meer informatie over APK en servicebeurten en kun je ook je vraag hierover stellen.

Wanneer moet mijn auto naar de APK?

Voor nieuwe benzineauto’s is dit pas na 4 jaar, daarna twee keer na twee jaar, en daarna moeten ze elk jaar gekeurd worden. Voor nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden komt de eerste keuring na 3 jaar, daarna elk jaar. Auto’s van voor 1 januari 2005 moeten in ieder geval elk jaar naar de APK. Als een auto ouder is dan 30 jaar, hoeft deze maar eens per twee jaar terug te komen. Klassieke auto’s van voor 1 januari 1960 zijn helemaal vrijgesteld. 
Voor het bepalen van de leeftijd is de datum eerste toelating die op het kentekenbewijs staat doorslaggevend. Voor auto’s die eerst in een ander land hebben rondgereden, is dit de datum dat de auto in dat land voor het eerst officieel op de weg kwam. Dus niet hetzelfde als de datum van afgifte van het kentekenbewijs in Nederland. 

Waarom is een APK keuring nodig?

Bij de Algemene Periodieke Keuring wordt je auto gekeurd op een aantal punten die met veiligheid en milieu te maken hebben. De bedoeling is om het Nederlandse wagenpark veiliger en schoner te maken én te houden.  

 

Waar kijken ze naar bij een APK keuring?

Wat betreft de veiligheid kijkt men naar de volgende punten:

 • De verlichting
 • De wielophanging (speling, versleten delen)
 • De stuurinrichting
 • De remmen
 • Roest aan dragende delen
 • Spiegels
 • Voorruit en ruitenwissers en -sproeier
 • De banden
 • Scherpe uitstekende delen die voor voetgangers gevaarlijk kunnen zijn
 • Veiligheidsgordels

Wat betreft de milieuaspecten controleert de keurmeester de auto met name op de uitstoot van schadelijke stoffen zoals koolmonoxide, en roet bij diesels. Daarbij is het van belang dat het brandstofinspuitsysteem goed werkt, anders ontstaat er een onvolledige verbranding en dus een te hoge uitstoot. Hoe nieuwer de auto, hoe strenger deze eisen zijn. Ook moet de bandenspanning in orde zijn, want een te lage spanning van je banden zorgt voor extra rolweerstand, hoger brandstofverbruik en dus ook meer vervuiling.

Veelgestelde vragen over APK

Wanneer moet mijn auto naar de APK?

Voor nieuwe benzineauto’s is dit pas na 4 jaar, daarna twee keer na twee jaar, en daarna moeten ze elk jaar gekeurd worden. Voor nieuwe auto’s die op diesel of LPG rijden komt de eerste keuring na 3 jaar, daarna elk jaar. Auto’s van voor 1 januari 2005 moeten in ieder geval elk jaar naar de APK. Als een auto ouder is dan 30 jaar, hoeft deze maar eens per twee jaar terug te komen. Klassieke auto’s van voor 1 januari 1960 zijn helemaal vrijgesteld.
Voor het bepalen van de leeftijd is de datum eerste toelating die op het kentekenbewijs staat doorslaggevend. Voor auto’s die eerst in een ander land hebben rondgereden, is dit de datum dat de auto in dat land voor het eerst officieel op de weg kwam. Dus niet hetzelfde als de datum van afgifte van het kentekenbewijs in Nederland.

Waarom APK?

Bij de Algemene Periodieke Keuring wordt je auto gekeurd op een aantal punten die met veiligheid en milieu te maken hebben. De bedoeling is om het Nederlandse wagenpark veiliger en schoner te maken én te houden.

Wie voert de APK uit?

Je kunt terecht bij een garage die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is erkend als APK keuringsstation. Daar is een monteur in dienst die het diploma keurmeester op zak heeft. Bovendien heeft de garage de benodigde uitrusting om de keuring volgens de regelen der kunst te kunnen uitvoeren. Daarnaast kun je ook naar een keuringsstation van de RDW zelf gaan.

Waar kijken ze naar bij een APK keuring?
Wat betreft de veiligheid kijkt men naar de volgende punten:
 • De verlichting
 • De wielophanging (speling, versleten delen)
 • De stuurinrichting
 • De remmen
 • Roest aan dragende delen
 • Spiegels
 • Voorruit en ruitenwissers en -sproeier
 • De banden
 • Scherpe uitstekende delen die voor voetgangers gevaarlijk kunnen zijn
 • Veiligheidsgordels
Wat betreft de milieuaspecten controleert de keurmeester de auto met name op de uitstoot van schadelijke stoffen zoals koolmonoxide, en roet bij diesels. Daarbij is het van belang dat het brandstofinspuitsysteem goed werkt, anders ontstaat er een onvolledige verbranding en dus een te hoge uitstoot. Hoe nieuwer de auto, hoe strenger deze eisen zijn. Ook moet de bandenspanning in orde zijn, want een te lage spanning van je banden zorgt voor extra rolweerstand, hoger brandstofverbruik en dus ook meer vervuiling.
Wat als mijn auto wordt afgekeurd?

Dan heb je een bepaalde termijn om je auto te laten repareren. Je laat de auto daarna bij hetzelfde APK keuringsstation herkeuren op de punten die niet in orde waren. Na controle kan de keurmeester de auto dan als nog afmelden.

Kan ik de auto na de APK keuring meteen meenemen?

Wanneer deze is goedgekeurd, meldt de keurmeester de auto via internet af bij de RDW. Hij weet dan meteen of de RDW een zogenaamde steekproefkeuring komt doen op jouw auto. Als dat zo is, moet de auto nog een paar uur blijven staan tot de keurmeester van de RDW is geweest. Als ook deze geen reden ziet de auto af te keuren, kan de auto alsnog worden afgemeld.

Is de garage wel onafhankelijk bij de APK? De garage wil toch graag repareren?

Er zijn twee maatregelen die moeten garanderen dat de APK onafhankelijk is. Als je denkt dat de auto ten onrechte is afgekeurd, kun je een herkeuring aanvragen bij de RDW. Dit kost natuurlijk tijd, en de meeste mensen zijn bang dat de RDW-keurmeester nog strenger is dan hun garage. Je kunt de auto ook direct bij de RDW laten keuren. Elke garage krijgt regelmatig een steekproef op een goedgekeurde auto. Een keurmeester van de RDW komt de keuring dan in de garage nog een keer overdoen. Als blijkt dat de keurmeester van de betreffende garage gebreken over het hoofd heeft gezien, wordt de auto alsnog afgekeurd en de keurmeester kan strafpunten krijgen. Dat betekent dat de betrokken keurmeester vaker gecontroleerd wordt en mogelijk zelfs verplicht op cursus moet.

Na de APK kan ik toch zeker weer onbezorgd rijden?

Ja en nee.
Ja, de auto is op een groot aantal veiligheidspunten gecontroleerd. Veel garages bieden de APK ook aan in combinatie met een onderhoudsbeurt omdat veel controlepunten van de beurt met de APK samenvallen. Maar de APK is slechts een momentopname. Wat vandaag nog heel is, kan morgen kapot gaan.
Ten tweede hanteert de keuring bepaalde minimumeisen. Een paar voorbeelden: Zo is het minimum toegestane profiel van de banden 1,6 mm. Dat is voldoende voor een droge asfaltweg, maar kan tijdens een zomerse stortbui zeer gevaarlijke situaties opleveren. Je krijgt dan ook bij een profieldiepte van 2,5 mm al het advies de band te vervangen. Hetzelfde geldt voor de staat van de remschijven. Roestige remschijven die voldoende zijn voor de APK, kunnen bij een noodstop met een volgepakte vakantieauto toch echt een remweg opleveren die vele meters langer is dan je verwacht.
Ten derde, de APK is geen onderhoudsbeurt. Afgezien van de soms minimale veiligheidseisen van de APK, zijn er nog een aantal onderdelen van de auto die helemaal buiten schot blijven. Waardoor de auto niet helemaal veilig is. De motor wordt alleen bekeken op de uitstoot van schadelijke stoffen. Een versleten multiriem of een te oude distributieriem komen niet aan het licht, defecten aan de koppeling of de versnellingsbak ook niet. Terwijl dat soort dingen toch voor pech onderweg, dure reparaties en veel ellende kunnen zorgen.
 

Wat gebeurt er als ik de APK laat verlopen?

Dan loop je kans op een boete. Daarbij maakt het niet uit of je met je auto rijdt of hem onder de carport laat staan. De RDW bekeurt op basis van het computerbestand waarin de goedgekeurde auto’s worden geregistreerd.

Hoe lang van tevoren kan ik mijn auto laten keuren?

Je kunt een auto altijd laten keuren, bijvoorbeeld als je hem met een nieuwe APK wilt verkopen. Als je hem voor het aflopen van de geldigheidsduur van de vorige APK laat (goed)keuren, krijg je de tijd die je nog tegoed had erbij geteld, met een maximum van twee maanden. Voorbeeld: je huidige APK loopt op 1 juni 2011 af. Je laat hem op 1 april 2011 weer keuren. Op het keuringsbewijs komt dan automatisch de geldigheidsdatum 1 juni 2012 te staan.

close