Ferrari-airbag krijgt uitzondering

Ferrari-airbag krijgt uitzondering
In januari brak bij Ferrari het koude zweet uit omdat de F430 niet voldoet aan de nieuwe airbag-eisen van de Amerikaanse overheid. Dat betekende dat deze Ferrari niet meer op die belangrijke markt kon worden verkocht.
In januari brak bij Ferrari het koude zweet uit omdat de F430 niet voldoet aan de nieuwe airbag-eisen van de Amerikaanse overheid. Dat betekende dat deze Ferrari niet meer op die belangrijke markt kon worden verkocht. Met ingang van 2007 worden in de VS nieuwe strenge eisen gesteld aan airbags. Ferrari is door de Amerikaanse overheid op de vingers getikt omdat de plofzakken van de F430 onvoldoende bescherming bieden aan kleine mensen en kinderen die niet in de normale zitpositie zijn. De F430 voldoet daarmee niet aan de Amerikaanse veiligheidseisen voor 2007 en zou daar van de markt worden gehaald. Om toch aan de eisen te voldoen zou Ferrari het gehele interieur opnieuw moeten worden ontworpen. Die investering wil Ferrari niet doen. Ferrari heeft gezocht naar een nieuw airbag-systeem, maar niets gevonden. De Italianen hebben nu beloofd om op een andere manier te werken aan de veiligheid van de auto. Voor de Amerikaanse veiligheidsorganisatie NTSH is die belofte genoeg om aan Ferrari een uitzonderingspositie te geven. De F430 blijft dus gewoon leverbaar in de VS. Ferrari verkocht vorig jaar 1.420 auto's in de VS. Daarvan was 85 procent een F430.