EV-transitie in groot deel van de wereld niet aan de orde

Wat we al wisten bevestigd met recente cijfers

Nissan Leaf Mongol Rally

Dat de bevolking en regeringen van Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse landen minder bezig zijn met elektrisch rijden dan wij hier, is natuurlijk geen verrassing. Een blogger van marktwatcher Jato drukt met behulp van recente cijfers de verschillen uit. En die zijn groot.

De grootte van het aandeel van elektrische auto's in de verkoopstatistieken verschilt wereldwijd sterk, concludeert marktonderzoeksbureau Jato Dynamics op basis van recente cijfers. Niet alleen verspreid over de wereld, maar ook binnen de grootste markten - denk aan de VS en Europa. Dit gegeven is op zichzelf geen nieuws, maar de cijfers tekenen hoe groot de verschillen zijn. Zo is nog geen 0,2 procent van de nieuwe auto's in Afrika een volledig elektrische en in Rusland slechts 0,04 procent (cijfers over Q3-2022).

Binnen Europa zijn de verschillen eveneens groot. Zo hebben de volgens Jato 'stabielere economieën', Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, de Benelux, Ierland en IJsland (goed voor tweederde van de Europese automarkt), een gemiddeld EV-aandeel van 15 procent. De vraag naar elektrische auto's groeit en blijft voorlopig groeien. In de Mediterrane landen (behalve Frankrijk), Portugal, Centraal-Europa en de Baltische staten is het marktaandeel van de EV slechts 3,8 procent. Dat komt doordat er in die gebieden minder overheidsstimulansen gelden, de infrastructuur minder ontwikkeld is en de brandstofprijzen en koopkracht lager zijn.

De verschillen in Europa

Kijken we naar hoe de marktaandelen zich afgelopen jaar ontwikkelden, dan vallen er een aantal zaken op. Voor de duidelijkheid: we vergelijken hier de cijfers over Q3-2022 met die over Q3-2021. Voor Nederland blijkt daaruit dat het marktaandeel van de EV groeide van 18,91 naar 23,54 procent - bijna een kwart dus. Daarmee kent ons land het vierde grootste Europese aandeel na Noorwegen, IJsland en Zweden. In België groeide het van 7,6 naar 10,03 procent en in Finland verdubbelde het in een jaar tijd bijna, van zo'n 10 naar grofweg 20 procent.

Voor de rest vinden we onder de landen met het sterkst gestegen aandeel dan ook vooral Noord-Europese landen, al springt de groei van het aandeel in Roemenië - toch een vrij arm land - van 2,56 naar 8,9 procent eruit. Ook Portugal valt op. Dat land kent inmiddels toch een EV-aandeel van 11,88 procent, terwijl Spanje het met 3,51 procent doet.

Noorwegen spant met zijn EV-aandeel nog altijd de kroon: in september was 77 procent van de nieuw verkochte auto's in het land een volledig elektrische, in heel Q3-2022 74 procent. De omliggende Scandinavische landen, die net als Noorwegen overheidsstimulansen voor elektrisch rijden kennen, kennen ook een groot aandeel. Iets soortgelijks zien we in de Verenigde Staten gebeuren. Daar is Californië de absolute EV-verkopen-voorloper. Die staat riep het ZEV-programma in het leven, waarbij ZEV staat voor Zero-Emission Vehicle. Die stelt dat een bepaald aandeel van de verkopen per fabrikant moet bestaan uit uitstootvrije auto's.

Veertien andere staten hebben dat programma overgenomen en kennen eveneens een relatief hoog EV-aandeel. In de staten die niet met het programma meedoen, is daarvan geen sprake. Zodoende is het gemiddelde aandeel in de ZEV-staten 8,7 procent, terwijl het daarbuiten 3 procent is. De ZEV-staten liggen overigens voornamelijk aan de kusten van de VS.

Wereldwijd

Zoomen we nog even uit naar globaal niveau, dan wordt duidelijk dat de elektrificatie van het wagenpark alleen een significante rol speelt in de drie economische kernen (de VS, Europa en China) en in Canada, Oceanië en Japen (zie tabel hieronder). In overige werelddelen bestaat het vrijwel niet, terwijl de ontwikkelingslanden wel goed zijn voor ongeveer een vijfde van de verkopen van nieuwe auto's.

Land/gebiedEV-aandeel in Q3 2022
China19,2 procent
Europa11,5 procent
Japan11,3 procent
Canada7,7 procent
Oceanië7,7 procent
Verenigde Staten5,2 procent
Midden-Oosten1,5 procent
India1,3 procent
Zuid-Oost Azië1,1 procent
Zuid-Amerika0,45 procent
Afrika0,15 procent
Rusland0,04 procent

Lezersreacties (146) (gesloten)

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kunt u er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.

Reactie verwijderen

Weet je het zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens

De discussie is gesloten.
Reageren is niet meer mogelijk.