Nieuwe BPM tarieven in 2006

Nieuwe BPM tarieven in 2006
Op prinsjesdag 2005 wordt nieuwe wetgeving op het gebied van de BPM verwacht. De hoogte van de BPM zal afhankelijk worden gesteld van de uitstoot van de auto.

Op prinsjesdag 2005 wordt nieuwe wetgeving op het gebied van de BPM verwacht. De hoogte van de BPM zal afhankelijk worden gesteld van de uitstoot van de auto.

In een tijd dat op Europees niveau druk wordt gesproken over afschaffing van de BPM wil minister Peijs een differentiatie op de BPM invoeren. Het plan is om op zuinige auto's minder BPM te heffen en op vervuilende auto's meer BPM in rekening te brengen. Bij de laatste categorie wordt dan met name gedacht aan luxe terreinauto's die door hun hoge gewicht meer brandstof gebruiken en zodoende meer vervuilend zijn dan kleinere en lichtere auto's. Minister Peijs zal haar plannen presenteren op prinsjesdag. De verwachting is dat de toch al dure SUV's volgend jaar nog duurder zullen worden door een extra BPM heffing.

bron: www.autobelastingen.nl