Bijtelling

catalogusprijs: € 30.050 | co2-uitstoot: meer dan 0 g/km | 2022

De bijtelling voor een personenauto uit 2022 met een catalogusprijs van € 30.050 en een CO2-uitstoot van meer dan 0 g/km bij een bruto jaarsalaris van € 70.000.

Bijtelling tarief 22%
Bruto bijtelling per jaar € 6.611
Bruto bijtelling per maand € 551
Netto bijtelling per maand € 241
Netto bijtelling per maand (met gevolgen heffingskortingen)1 € 292

1 Omdat door de bijtelling het bruto inkomen stijgt, nemen de heffings- en arbeidskorting af. Als je dat meerekent valt de netto bijtelling hoger uit. Dit is in principe wat de zakelijke auto je privé écht kost.