Bijtelling

catalogusprijs: € 20.335 | co2-uitstoot: meer dan 0 g/km | 2022

De bijtelling voor een personenauto uit 2022 met een catalogusprijs van € 20.335 en een CO2-uitstoot van meer dan 0 g/km bij een bruto jaarsalaris van € 70.000.

Bijtelling tarief 22%
Bruto bijtelling per jaar € 4.474
Bruto bijtelling per maand € 373
Netto bijtelling per maand € 153
Netto bijtelling per maand (met gevolgen heffingskortingen)1 € 193

1 Omdat door de bijtelling het bruto inkomen stijgt, nemen de heffings- en arbeidskorting af. Als je dat meerekent valt de netto bijtelling hoger uit. Dit is in principe wat de zakelijke auto je privé écht kost.