Bijtelling

catalogusprijs: € 66.913 | co2-uitstoot: 0 g/km | 2022

De bijtelling voor een personenauto uit 2022 met een catalogusprijs van € 66.913 en een CO2-uitstoot van 0 g/km bij een bruto jaarsalaris van € 70.000.

Bijtelling laag tarief 16% (€ 35.000)
Bijtelling hoog tarief 22% (€ 31.913)
Bruto bijtelling per jaar € 12.621
Bruto bijtelling per maand € 1.052
Netto bijtelling per maand € 489
Netto bijtelling per maand (met gevolgen heffingskortingen)1 € 573

1 Omdat door de bijtelling het bruto inkomen stijgt, nemen de heffings- en arbeidskorting af. Als je dat meerekent valt de netto bijtelling hoger uit. Dit is in principe wat de zakelijke auto je privé écht kost.