Woordenboek | Katalysator

In de auto kennen we de katalysator als een onderdeel van het uitlaatkanaal waar hij een bijdrage levert aan het omzetten van schadelijke stoffen in minder schadelijke. In een driewegkatalysator (bij benzinemotoren) kunnen NOX (stikstofoxiden) gereduceerd worden tot stikstof en zuurstof, CO (koolmoNOXide) geoxideerd worden tot CO2 (kooldioxide) en CH-verbindingen (koolwaterstoffen) geoxideerd worden tot CO2 en H2O (water). Bij dieselmotoren wordt in een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) NOX gereduceerd tot stikstof en water.