Woordenboek | Uitlaatgas

Voor het restgas van het verbrandingsproces in een verbrandingsmotor is geen formule, het is een cocktail aan stoffen en gassen. Vanwege de verschillende processen in diesel- en benzinemotoren wijken de ruwe uitlaatgassen (zeg maar de gassen net nadat ze via de uitlaatklep in het uitlaatkanaal zijn gekomen) van deze twee motoren op een aantal punten sterk af. Zo zitten er in het uitlaatgas van een dieselmotor meer roet en NOX en zit er in het uitlaatgas van een benzinemotor meer CO2. Door de uitlaatgassen in katalysatoren na te behandelen en/of roetdeeltjes er uit te filteren is het uitlaatgas op het moment dat het de uitlaat uitkomt een stuk minder belastend voor het milieu.