Woordenboek | SCR

In de SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction, de NOX-katalysator bij dieselmotoren) worden met behulp van een ammoniakachtige oplossing (die in het hete uitlaatgas gespoten wordt) de schadelijke stikstofoxiden (NOX) in het uitlaatgas gereduceerd tot water en het onschuldige stikstof. Op deze manier valt tot 90 procent NOX te reduceren.