Woordenboek | Elektromotor

Op basis van elektromagnetisme wordt in een elektromotor elektrische energie omgezet in een bewegingsenergie, meestal roterend, maar er zijn ook uitzonderingen waarbij geen roterende maar een lineaire beweging het resultaat is. Omdat de basisconstructie grote overeenkomsten heeft met die van een dynamo of generator kunnen elektromotoren in bepaalde gevallen ook gebruikt worden om bewegingsenergie om te zetten in elektrische energie. Het vermogen van een elektromotor blijft bij het stijgen van het toerental nagenoeg gelijk, dit in tegenstelling tot het draaimoment: dit is bij stilstand zo’n beetje maximaal en daalt dan met het klimmen van het toerental.