Woordenboek | AdBlue

AdBlue is een oplossing van gedemineraliseerd water en 32,5 procent ureum. Bij dieselvoertuigen (in eerste instantie vrachtwagens) met een zogenaamde scr-katalysator (selective catalytic reduction) wordt deze vloeistof in het hete uitlaatgas gespoten. Vervolgens wordt circa 90 procent van de stikstofoxiden (NOX) in het uitlaatgas met het AdBlue in een speciale katalysator omgezet in het onschuldige stikstof en water. AdBlue dankt zijn naam aan zijn blauwe kleur en het feit dat het een additief (toevoeging) is. AdBlue wordt opgeslagen in een apart reservoir en zal periodiek bijgevuld moeten worden. Het bevriest bij -11 °C en valt boven de 60 graden uit elkaar.