Woordenboek | Apk-rapport

Als een auto is gekeurd, ontvangt de eigenaar een keuringsrapport, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring van de auto. Het keuringsrapport (van een goedgekeurde auto) moet men bij zich hebben in de auto. Op het keuringsrapport worden niet alleen reparatie- en afkeurpunten aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van de auto leiden, maar wel binnen afzienbare tijd gerepareerd moeten worden.