Private Lease  |  7 weetjes over Private Lease

7 weetjes over Private Lease

Tegenwoordig is Private Lease al goed voor zo’n tien procent van de leasemarkt. Enorm populair dus, maar wat is de huidige stand van zaken? Met deze zeven weetjes ben je helemaal up-to-date!


79 procent gestegen

Het aantal Private-leasecontracten is in 2016 met 78 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en bedraagt nu ongeveer 64.000 contracten. Ook is er een duidelijk verschuiving naar contracten van drie jaar of langer. Bij 70 procent van de Private-leasecontracten is er een kilometrage van 15.000 kilometer per jaar afgesproken.


Steeds groter

Aanvankelijk vonden vooral kleine compacte auto's uit het A-segment aftrek voor relatief lage maandbedragen van € 200 tot € 250 en een relatief korte looptijd. De trend is echter dat maandbedragen en looptijden toenemen. Er vindt langzamerhand een verschuiving plaats naar contracten van € 300 tot € 400 per maand. Grotere en luxere auto's uit het B- en het C-segment worden steeds vaker via private lease gebruikt.

Wat de gekozen auto's betreft is het vrijwel uitsluitend benzine wat de klok slaat. Slechts twee procent was in 2016 een diesel en minder dan één procent een elektrische auto. Het merendeel van de auto's heeft nog een cataloguswaarde van onder de € 15.000, maar de prijsklasse van € 15.000 tot € 20.000 is de grootste groeier. Auto's boven de € 30.000 hebben een aandeel van slechts drie procent. De populairste auto in 2016 was de Fiat 500. Volkswagen is het meest gekozen merk in de private lease, gevolgd door Peugeot, Opel, Seat en Fiat.


Ook oudere berijders

De gemiddelde leeftijd van een Private-leaserijder is 46 jaar en licht stijgend. De leeftijd is behoorlijk gespreid, maar de grootste groep zit tussen de 46 en 55 jaar (23%). De leeftijdsgroep 26 tot 35 jaar is met 21 procent ook goed vertegenwoordigd. Afgelopen jaar zat de grootste groei bij de senioren. Het zijn in ruime meerderheid vrouwen (65%) die voor Private Lease kiezen.


Kosten per maand

De meesten die een Private-leaseauto rijden, zijn tussen de 200 en 400 euro in de maand kwijt aan hun leasecontract. Hierbij komen natuurlijk nog diverse kosten die niet onder het leasecontract vallen, zoals de brandstof, bekeuringen en schades. In sommige gevallen moet er ook nog zelf betaald worden voor zaken als cascoverzekering, pechhulp en vervangend vervoer. Belangrijk is dus om dat soort kosten mee te nemen in de overwegingen, wanneer men een private leaseauto overweegt. Er bestaan belangrijke verschillen tussen de maatschappijen als het gaat om kosten die bij het maandbedrag inbegrepen zijn. Zo kan een auto bij de ene maatschappij fors goedkoper per maand zijn dan bij de andere, maar dan zijn er vaak ook minder kostenposten opgenomen in het pakket.
 

BEKIJK OOK
Zoek naar het private lease aanbod van meerdere aanbieders.


Contractbreuk 

De Consumentenbond geeft aan dat een aantal dingen belangrijk zijn om goed te beseffen, vóór men een private leasecontract afsluit. Zo is het voortijdig beëindigen van het leasecontract een kostbare zaak. Mocht het voor komen dat de leaseauto niet meer gewenst is, maar het contract nog niet afgelopen is, dan moet de portemonnee getrokken worden. De leaseprijs is immers vastgesteld op basis van de termijn dat de auto geleased wordt. In het uiterste geval betaal je bij contractbreuk nog de helft van de resterende maandbedragen. Ben je bijvoorbeeld 300 euro per maand kwijt en besluit je een halfjaar voor tijd het contract te verbreken, dan kan je dat in één klap richting de 1.000 euro kosten. Gelukkig bieden sommige leasemaatschappijen de mogelijkheid om bij het leasecontract, tegen extra betaling, je te beschermen tegen deze kosten. Dat geldt dan voor contractbreuk in het geval van overlijden of ontslag.


Extra kilometers zijn kostbaar 

Verder is het belangrijk is om in de gaten te houden hoeveel kilometers in het contract zijn opgenomen. Als je meer kilometers maakt, brengen de leasemaatschappijen hier extra kosten voor in rekening. Dit varieert van 5 tot 16 cent per kilometer. Daarnaast zijn er maatschappijen die de kilometers per kwartaal verrekenen. In dat geval moet je opletten dat je ieder kwartaal niet over een kwart van je jaarlijkse maximum aantal kilometers heen gaat. Het maakt dan niet uit of je op jaarbasis onder het maximum blijft.


Algemene voorwaarden 

In de algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease van VNA is te lezen welke kosten de leasemaatschappijen met het keurmerk wél en niet op zich nemen. Daarnaast is helder uitgelegd wat de te nemen stappen zijn in specifieke situaties tijdens de leaseperiode. Bedrijven die dit keurmerk hebben, onderkennen dat hun algemene voorwaarden hierbij aansluiten. Dit moet de consument meer duidelijkheid en transparantie geven over de te verwachten kosten. Arnold Koopmans, van de stichting Private Lease, vertelt dat er een aantal zaken in de algemene voorwaarden is ingebouwd, ter bescherming van de consument. “Leasemaatschappijen moeten bijvoorbeeld van tevoren kenbaar maken hoe hoog het percentage van het maandelijkse bedrag is dat bij contractbreuk nabetaald moet worden. Verder is er een bedenktijd van 14 dagen ingesteld, na het afsluiten van het contract”. Om te voorkomen dat men zichzelf in financiële moeilijkheden brengt, is ook in de voorwaarden opgenomen dat de leaseovereenkomst gemeld wordt bij het BKR (Burger Krediet Registratie). Bij het afsluiten van een leasecontract is het raadzaam om deze voorwaarden eens goed door te lezen.


LEES OOK
Private-leaseauto van het jaar
De populairste auto's in de Privale Lease
De voor- en nadelen van Private Lease

 

 

close