Blog 105: Op de noordpool is de wind altijd fris

Gepost door rke 
Op de noordpool kan een frisse wind zelfs hoogst onaangenaam zijn.

Deze wereld heeft een frisse wind nodig. Letterlijk en figuurlijk. De laatste dagen hebben we in de grote steden zelfs last van erg veel fijnstof omdat het te weinig waait. De wereld heeft frisse lucht nodig, maar het raampje kan niet open. Zelfs niet met Windows 10...

Kapitalisme heeft ons hele mooie dingen gebracht. We leven ongeveer twee keer zo lang als vroeger, we kunnen eten wat we willen, we kunnen reizen wat we willen, we kunnen doen wat we willen. Desnoods de hele dag bankhangen of heel de dag hitsig konijn spelen.
Toch, deze jacht naar geld heeft een keerzijde. Een klein deel van de wereld heeft veel geld, een zeer groot deel van de wereld heeft geen geld. ik heb ergens gelezen dat de acht rijkste mensen net zo veel geld hebben als de armste helft van de wereldbevolking. En als je gaat rekenen hoe lang Jantje Modaal in Nederland moet werken om de 80 miljard van Bill Gates bij elkaar te schrapen, zakt de moed je in de schoenen. In 2015 verdiende Jantje Modaal 2000 euro netto per maand ==> dus dat wordt 3.000.000 jaar werken...

En bijverschijnsel van al die rijkdom is een extreem verlangen naar energie. De inwoner van Senegal die in een lapje stof achter de geiten loopt te rennen, verstookt een grote boom in een jaar. Hij ademt ook nog wat CO2 uit en dan hebben we de gehele CO2 voetafdruk en alle vervuiling wel gehad. De obesitas-yank die dagelijks meerdere kilo's hamburgers wegknauwt maakt veel meer CO2. Hij stookt zijn huis warmer, hij heeft een auto waar menige liter brandstof in CO2 omgezet wordt, hij gebruikt producten die veel CO2 maken bij de fabricage en dankzij al dat vette eten heeft hij ook nog eens allerlei medicijnen nodig die dankzij veel CO2 gemaakt kunnen worden.
Ondertussen merkt de hele wereld dat CO2 een vervelend gas is. Het gas zorgt voor opwarming van de aardbol, maar het zorgt ook voor verschuiving van de zones waar regen valt en waar niet. Verschuiving van de gebieden waar de mens makkelijk kan leven en waar bijna niet. Rond de evenaar is het duidelijk zichtbaar dat de wereld uitdroogt en in onze gebieden regent het steeds meer.Wat kunnen we doen aan CO2 reductie? We kunnen onze fabricageprocessen optimaliseren. Leuk, maar fabricage optimaliseren hebben we tot nu toe vooral gedaan met als doel meer financieel rendement ergens uit te halen. Een proces op andere manieren optimaliseren is een kunstje wat maar weinig gedaan wordt, slechts een enkele keer wordt een proces veiliger gemaakt. Maar, gezien de totale CO2 productie (Nederland 22,4 ton per jaar), zouden we niet een keer een optimalisatie naar energie nodig hebben?
Als je kijkt naar de auto, heb je het over een stuk staal van pakembeet een ton. Staal maken (heet stoken tot ongeveer 1500 graden en daarna nog diverse warmtebehandelingen) levert ongeveer 3 ton CO2 per ton staal op. Ik schrap voor het gemak even alle vervuiling nodig om al het plastic, de electronica, de stoffen en de alliages te maken die ook in een auto zitten.
Als je met deze ton staal vervolgens een ton op de teller zet, heb je - met een zuinig dieseltje - een goede 13 ton CO2 gemaakt. Nog afgezien van alle CO2 die gemaakt is bij de fabricage van de brandstof en het onderhoud van dat voertuig. Is al die CO2 wel nodig?

Ik weet dat er al een klein beetje gedaan wordt aan CO2 reductie. Je kan de kachel een paar graden lager zetten, je kan de vuurkorf wat minder vaak opstoken, je kan lokale groenten eten, je kan op de fiets bij je schoonmoeder langs, je kan het huis wat beter isoleren, je kan zonnepanelen monteren en een windmolen in de tuin plaatsen... maar ik neem aan dat we allemaal daar al op letten.

In het kader van deze algehele CO2 reductie is er nu een frisse wind in auto-land. We gaan de ouderwetse, laag rendement, plofmotoren in onze auto's vervangen door een dikke accu met elektromotor. Dan zeggen we dat de CO2 uitstoot van de auto nihil is, hoewel er verderop in de straat een grote kolencentrale iets meer dan de helft van de vroegere CO2 hoeveelheid uitbraakt om de stroom in de accu te krijgen. (30% van een auto tegen 60% van een centrale, maar de stroom moet in de accu en de auto is zwaarder). Maar helaas zijn accu's dure dingen, vol met zeldzame metalen en elementen. En metalen die veel verontreiniging geven bij de ontginning er van.

Er is wel een veel frisser maar nauwelijks waarneembaar briesje gaande. Men heeft ontdekt dat auto heel veel efficiënter zou kunnen zijn als we er niet zo extreem lomp mee omgaan. Men heeft ook ontdekt dat je een accu in een fiets kan proppen. Natuurlijk is dat niet geschikt voor mensen met bewegingsproblemen of mensen die veel te vervoeren hebben, maar voor het doorsnee pak wat in een kantoorstoel leeft is het wel geschikt. Het zorgt voor verbetering van de gezondheid van het pak en het verbruikt nauwelijks energie in verhouding met die stalen doos van een ton.

Ik weet het, alleen die blikken doos aanpassen is niet de zaligmakende oplossing. En natuurlijk is het veel prettiger als de rest van de wereld begint met CO2 reductie.
Maar zo werkt het niet. We moeten mensen die anders willen denken en doen de ruimte geven. We moeten mensen die dichtbij huis willen werken de mogelijkheid geven. We moeten mensen die met weinig energie naar het werk willen gaan de ruimte geven. We moeten thuis werken en energie besparen promoten. We moeten verhuizen om dichter bij het werk te wonen mogelijk maken, dat allemaal desnoods met belastingvoordeel.
Nu krijgen we namaakoplossingen in de vorm van luxe, grote, energievretende elektrische auto's. En subsidie of goede regeling voor een elektrische fiets is er niet. En als er een elektrische fiets is die ietsje sneller is, is er allerlei politiek getouwtrek dat het gevaarlijk is en dat je niet zo maar gebruik kan maken van zo'n ding.

Maar, nu geniet slechts een klein deel van de wereld van moderne luxe. Straks staat een hele grote groep mensen (1200 miljoen Chinezen tegen slechts 17 miljoen Nederlanders) te trappellen om ook een autootje te kopen. Hoeveel CO2 gaat er dan de lucht in geblazen worden?

Het huidige stadium van ontwikkeling van de mensheid is niet lang houdbaar. Dit stadium is op langere termijn alleen mogelijk als slechts een heel kleine groep mensen alle luxe geniet en de rest absoluut geen luxe heeft. Daarom moeten we nu zo snel mogelijk na gaan denken over alternatieven. We moeten na gaan denken over hoe de mensheid gaat streven naar (bijvoorbeeld) maximaal levensgeluk in plaats van naar meer geld. En, als we geen massa-executies willen, hoe gaan we streven naar zo weinig mogelijk energie verbruiken?
Ik heb heel weinig latijn geleerd maar het zou ongeveer zo moeten klinken:
Carpe diem, non pecunia.

En heel eerlijk, eigenlijk weten we precies hoe het werkt. We zeggen dingen tegen elkaar als "Geld maakt niet gelukkig", "Het doodshemd heeft geen zakken", "Carpe diem", "Heb hart voor de zaak, dan is de zaak hard voor jou", "Gelukkig nieuwjaar", "Zij leefden nog lang en gelukkig". Maar er zijn nog steeds genoeg mensen die zich letterlijk doodwerken en geluk wordt nog steeds geassocieerd met financiële rijkdom.
We streven nog steeds naar een groter huis, een grotere kar dan de buurman en het klinkt nog steeds beter als je de vakantie in Vietnam hebt gevierd in plaats van in de Biesbosch. Maar heb je wel eens een zomer met een zeilbootje in de Biesbosch gedobberd? Ben je al naar Santiago de Compostela gewandeld? Ben je wel eens heen en weer naar Basel gefietst? Heb je wel eens in een tentje op Terschelling gekampeerd?

Ik moet wel iets bekennen: Ik vind stiekem ook dat een ander mag beginnen. Ik heb getwijfeld over geheel ander werk, maar ik heb met mijn 58 lentes nog steeds het lef niet. Ik wil mijn geliefde motorfietsen niet kwijt, al rij ik er nog maar weinig op. En ik wil geen minimumloon baantje en een flatje tussen de Noord Afrikaanse types.
Maar ergens knaagt het geweten en dus laat ik het tunen van de motor achterwege. En ik ruil een prachtige, slurpende Camry in voor een theoretisch zuinige Leon. Ik doe mijn boodschappen tegenwoordig met de fiets. En ik zet de kachel op 19 graden in plaats van 22. En ik koop een 5 Watt ledlampje in plaats van een 60 Watt gloeispijker. Kleine babystapjes, maar het gaat om de richting.

Nog zo'n mooie dooddoener: Zelfs de langste reis begint met een eerste stap.
Wel in de goede richting, natuurlijk.
Wat we ook kunnen doen als mensheid is accepteren dat de aarde ons gaat vernietigen en gewoon doorgaan. Maar dat druist tegen onze overlevingsdrang in, tegelijkertijd bouwt Trump een nieuwe oliepijpleiding, gaat er 14,5% van alle CO2 door de veeindustrie de lucht in, wat dan meer is dan de meetbare CO2 uitstoot van al het vervoer op aarde. AL HET VERVOER OP AARDE, dus boot, vliegtuig, auto, tram, trein, bus, metro, boot.

Vervult de toekomst mij met angst en beven? Nee! Ik vind ontwikkelingen raar of jammer of eng, maar nee! Tegelijkertijd ambieer ik ook die vuurspugende V8, die 1,3 liter V2 met 75 graden blokhoek en 180 pk en weet ik wat niet meer.
Waar gaat het fout?
Is het de schuld van Bill Gates dat mensen arm zijn? Is het überhaupt de schuld van rijke mensen dat andere mensen arm zijn? Misschien had Bill Gates arm moeten blijven? Samen met andere arme mensen? Iedereen gelijk, iedereen arm. Goed idee!
Quote
P. Klieder
Is het de schuld van Bill Gates dat mensen arm zijn? Is het überhaupt de schuld van rijke mensen dat andere mensen arm zijn? Misschien had Bill Gates arm moeten blijven? Samen met andere arme mensen? Iedereen gelijk, iedereen arm. Goed idee!
Ik heb het niet zo zeer over de schuldvraag, ik heb er over dat we het probleem moeten aanpakken.

Ik vind wel dat het rijke, geindustrialiseerde deel van de wereld schuldig is aan de hoeveelheid CO2 en vervuiling. En op basis van die schuld zou je medewerking bij een eventuele oplossing van deze zeer grote uitdaging mogen verwachten.
Maar wij zijn heel erg money-driven terwijl ik denk dat we veel meer environment-driven of happyness-driven zouden moeten zijn. Streef naar geluk, streef naar een schoon milieu in plaats van streef naar meer geld.
Wat hebben we aan "rijk" als de wereld straks geen leven meer kan supporten?


We zouden kunnen beginnen met efficiente ontziltingsinstallaties ontwikkelen en bouwen waar bijvoorbeeld de Sahara grenst aan de zee. Zodat er weer landbouw in die gebieden mogelijk is en daarmee van het CO2- en voedselprobleem een randje afgeschaafd wordt. We zouden kunnen denken aan werkelijke oplossingen voor het forenzenverkeer. Zodat niet half Nederland 's morgens en 's middags op de snelweg smog staat te maken.
We zouden... Ach, je weet het wel.

Ik ben aan het boomknuffelen. Laat ik mijn mooie, klassieke tweetaktbrommertje maar weer eens pakken en lekker over dijkjes gaan scheuren.Mooie gedachten! Je hebt geen enorme geldbedragen nodig om je gelukkig te voelen. Liever een evenwichte wereld dan ééntje waar inderdaad die acht mensen de helft van de poet verdelen.
Dagje thuiswerken, een eitje in plaats van een hamburger, het zet een kleine zode aan de dijk. Laten we beginnen met het invoeren van een hamburger-tax....een soort van BPM op hamburgers.
Jouw verhalen lezen altijd zo lekker weg, rke.

Je slaat op het einde van je verhaaltje wel de spijker op de kop: het geweten knaagt. Kleine stapjes kunnen misschien het verschil maken.
Weet je, er is bijna niemand te vinden die voor altijd terug wil naar het rieten rokje en zelf het konijn doodslaan. Zelfs af en toe in een rieten rokje achter de konijnen aanrennen is al heel veel gevraagd voor de zwakke moderne mensch. Ik wil zelf ook niet op de fiets iedere dag die woonwerk kilometertjes fietsen (tenzij het een zeer bescheiden aantal worden), ik wil ook mijn boterhammetjes en biefstukje en ik moet er niet aan denken dat moedertje natuur mij zou houden aan mijn natuurlijke levensduur van ongeveer dertig jaren. Dus meer dan kleine stapjes zullen het voor onze generaties niet worden.

Maar deze wereld kan dit moordende tempo niet aan. Slechts een klein deel van de wereldbevolking geniet nog maar van de luxe van de techniek en de wereld laat al duidelijk merken dat het te veel wordt. Wij zullen moeten werken aan een oplossing. Zelfs als er geen massale oorlog ontstaat, zelfs als de mensheid kan inkrimpen zonder geweld, zelfs dan zullen wij moeten zorgen dat het een bewoonbare wereld voor iedereen kan zijn. Het is gewoon een betonnen muur waar wij massaal op af rennen en hoe eerder we dat beseffen hoe minder pijn we zullen hebben van de grote klap.

Ik heb nog relatief makkelijk praten. Onze generaties kunnen nog van alles doen. Ik voel mezelf bijvoorbeeld maar een beetje schuldig dat ik een lomp grote Leon rij.
Mijn schaapjes zijn op het droge en ik heb nog maar weinig verlangen nog naar bijvoorbeeld een extreem dure auto. Ik kan genieten van recyclen - sterker, ik houd daardoor geld over - en ik heb ruim voldoende om van te leven. Voor mensen die slechter moeten beginnen met hun carrière is het veel zwaarder terwijl die mensen misschien veel meer behoefte hebben aan een duur speelgoed.
En ik heb genoten. Genoten van de tijd dat vervuiling een onderwerp was voor wereldvreemde geitenwollen boomknuffelaars. Genoten van de tijd dat we met tweetakt blokjes aan het prutsen waren en dat we een oude Escort met tweeliter turbo tot het maximum aan het pushen waren. Ik vind het ook echt jammer dat dit gepruts er voor de jeugd niet meer inzit. Jammer dat de oudjes straks de luxe van de vierpersoons-diligence met trouw, onvermoeibaar ploffend werkpaard moeten missen en jammer dat een volgende generatie deze blikken dozen slechts uit de geschiedenisboeken zal kennen. Zoals wij nu de koetsen slechts uit westerns en de geschiedenisboekjes kennen.

Maar de muur is in zicht, het is tijd voor de rem.
Een mooi artikel
Er wordt gewerkt aan besef. (Met dank aan de diverse forummers die mij gewezen hebben op de invloed van vleesconsumptie op het milieu).

Een stukje cabaret wat te realistisch en zo idioot grof is dat je het eigenlijk niet wil bekijken.
Bedenk hier bij dat de zwarte meneer uit het publiek de realiteit bespreekt die hij en miljarden anderen dagelijks meemaken.

Cabaret is mooi en de werking van cabaret is het publiek een spiegel voor te houden. Maar als dit hetgeen is wat ik in die spiegel zie, ben ik het dan wel waard om te leven?
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers met een forumprofiel mogen berichtenplaatsen. Nog geen forumprofiel? Maak die dan hier aan.

close