Technisch woordenboek

 • Aardgas
  Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4) en andere koolwaterstoffen zoals ethaan. In samengeperste vorm (cng, compressed natural gas) is aardgas geschikt als brandstof voor (vracht)auto’s en bussen. Het heeft als voordeel ten opzichte van benzine en dieselolie dat de uitstoot van schadelijke stoffen minder is. Ten opzichte van lpg zijn de verschillen minimaal. Een aantal autofabrikanten levert inmiddels modellen die zijn aangepast voor aardgasgebruik, waaronder Fiat, Mercedes-Benz en Opel. Omdat aardgas een vrij lage energiedichtheid heeft, moet het worden samengeperst om als voertuigbrandstof te dienen. Tanken neemt ongeveer net zo veel tijd in beslag als bij benzine of diesel. In Nederland is het aantal aardgastankstations nog beperkt, in bijvoorbeeld Duitsland is men al een stuk verder en ligt er al een fijnmaziger cng-infrastructuur dan bij ons.
 • ABS (anti blokkeer systeem)
  ABS is een systeem dat voorkomt dat de wielen tijdens een noodstop blokkeren. Hierdoor blijft de auto ook bij hard remmen bestuurbaar en kan er nog gestuurd worden zonder dat de rem losgelaten moet worden.
 • Acceleratie
  Letterlijk: het versnellen van de auto. Meestal wordt bedoeld: de snelste tijd waarin een auto kan optrekken vanuit stilstand naar 100 km per uur.
 • Accu
  Accu komt van ‘accumulator’ en is een opslagmedium voor materie, energie of informatie. In de autotechniek is een accu een opslagplaats voor elektrische energie. Conventioneel aangedreven personenauto’s beschikken tegenwoordig bijna allemaal over één of meerdere 12-volts loodaccu’s voor de diverse stroomverbruikers. Bij elektrische auto’s en auto’s met een hybride aandrijflijn komt de elektriciteit uit nikkel-metaalhydride-accu’s of uit lithium-ionaccu’s en wordt er gewerkt met spanning van enkele honderden volt. Het voordeel van deze nieuwe accutechnieken is dat ze lichter en compacter zijn voor een vergelijkbare hoeveelheid elektrische energie en dat ze over het algemeen ook onderhoudsvrij zijn. Het boordnet (lampen, radio etc.) werkt bij deze auto’s vaak nog wel gewoon met 12 volt, en dat kan middels een omvormer van de hoge spanning worden teruggebracht. Bij alle hier genoemde accu’s wordt gewerkt met een chemische omzetting, waarbij elektriciteit wordt opgenomen of vrijkomt.
 • ACEA
  De ACEA is opgericht in 1991 en vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van 13 auto-, vrachtwagen- en busfabrikanten op Europees niveau. De ACEA heeft namens de leden contacten met de Europese wetgevers. Het herenakkoord waarin de Europese autofabrikanten zichzelf doelstellingen met betrekking tot CO2-uitstoot stelden (140 g/km in 2008 en 120 g/km in 2012), is een voorbeeld van de activiteiten die de ACEA onderneemt. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel en sinds 1995 heeft de organisatie ook een kantoor in Tokio.
 • Achterbumper
  De achterbumper is het achterste deel van de auto en zit onder de achterklep. (Bij auto's waar de motor achterin zit, zit de achterbumper uiteraard onder de motorkap.) De achterbumper is net als de voorbumper bedoeld om bij een aanrijding de eerste klappen op te vangen.
 • Achterdemper (uitlaat)
  De achterdemper is het eindstuk van de uitlaat. De naam zegt het al, de demper dempt het geluid dat uit de uitlaat komt. De demper zorgt echter ook voor het geleiden van alle uitlaatgassen. Wanneer de achterdemper lek is, veroorzaakt dit een harder geluid. Dit geluid komt al snel boven de wettelijk toegestane normen.
 • Active Body Control
  Active Body Control is een elektronisch systeem dat bewegingen in de carrosserie regelt. Het zorgt ervoor dat de krachten die vrijkomen bij het optrekken, remmen en het scherp insturen van bochten worden gecompenseerd. Zo ligt de auto onder alle omstandigheden vlak op de weg.
 • AdBlue
  AdBlue is een oplossing van gedemineraliseerd water en 32,5 procent ureum. Bij dieselvoertuigen (in eerste instantie vrachtwagens) met een zogenaamde scr-katalysator (selective catalytic reduction) wordt deze vloeistof in het hete uitlaatgas gespoten. Vervolgens wordt circa 90 procent van de stikstofoxiden (NOX) in het uitlaatgas met het AdBlue in een speciale katalysator omgezet in het onschuldige stikstof en water. AdBlue dankt zijn naam aan zijn blauwe kleur en het feit dat het een additief (toevoeging) is. AdBlue wordt opgeslagen in een apart reservoir en zal periodiek bijgevuld moeten worden. Het bevriest bij -11 °C en valt boven de 60 graden uit elkaar.
 • Airbag
  Een airbag is een luchtzak die bijvoorbeeld in het stuur of dashboard van de auto zit. Wanneer een sensor detecteert dat de auto bij een ongeluk betrokken is, vliegt binnen een paar milliseconden de airbag uit het stuur of dashboard en blaast zichzelf op als een ballon. Dit gebeurt met behulp van een patroon dat gevuld is met gas. De airbag moet de inzittenden van de auto beschermen tegen harde voorwerpen, zoals het stuur en het dashboard. Zo voorkomt een airbag onder andere dat je met je hoofd tegen het stuur knalt tijdens een ongeval.
 • Airconditioning
  Airco is een systeem dat ervoor zorgt dat je het met warme dagen lekker koel kunt houden in de auto. Behalve dat is de airco ook met de koude dagen makkelijk. Het ontwasemen van je ruiten gaat namelijk veel sneller met ingeschakelde airco dan met de verwarming.
 • Alcohol
  De bekendste alcohol is ethanol (ook wel ethylalcohol genaamd), de alcohol die in alcoholische dranken zit, maar die ook als brandstof te gebruiken is. Alcohol is te verkrijgen door plantaardig basismateriaal (bijvoorbeeld sap van suikerriet) te laten gisten. Op deze manier kan tot 15 procent alcohol gewonnen worden, bij hogere concentraties gaan de gisten dood, ze sterven als het ware in hun eigen afval. Om toch tot hogere percentages te komen (tot maximaal 96% ethanol en 4% water) moet er gedestilleerd worden.
 • All Wheel Drive
  All Wheel Drive zorgt ervoor dat de auto meer grip heeft op onverharde en ook op gladde verharde wegen. De All Wheel Drive wordt meestal gebruikt voor terreinauto's en supersportwagens, maar ook steeds vaker voor personenwagens.
 • APK
  De algemene periodieke keuring (apk) is een jaarlijkse, verplichte veiligheidskeuring voor auto's. Nieuwe auto's die op benzine rijden, moeten (sinds 2008) vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar. Nieuwe auto's die op diesel of lpg rijden moeten voor het eerst na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport. U kunt deze ook terugvinden bij het RDW. De auto mag twee maanden vóór de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum met een jaar verlengd. Wordt de auto twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus voor 14 maanden (bij een jaarlijkse keuring). De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden. Wordt de APK te laat uitgevoerd, dan volgt automatisch een boete. De apk is een momentopname en geeft geen garantie dat een auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden. De keuring geeft namelijk een beeld van de technische staat van de auto op het moment van de keuring.
 • Apk-herkeuring
  Als je vindt dat je auto ten onrechte is goed- of afgekeurd en je komt er met de APK-instantie niet uit, dan kan je bij het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie een herkeuring aanvragen. Hiervoor wordt wel een bedrag in rekening gebracht. Je krijgt dit bedrag terug als de auto inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd.
 • Apk-rapport
  Als een auto is gekeurd, ontvangt de eigenaar een keuringsrapport, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring van de auto. Het keuringsrapport (van een goedgekeurde auto) moet men bij zich hebben in de auto. Op het keuringsrapport worden niet alleen reparatie- en afkeurpunten aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van de auto leiden, maar wel binnen afzienbare tijd gerepareerd moeten worden.
 • Apk-roetmeting
  Auto's met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1985 of later ondergaan bij de apk een roetmeting. Hierbij wordt de hoeveelheid roet die de auto uitstoot gecontroleerd door de motor onbelast en volgas te laten draaien en hierbij optisch de roethoeveelheid te meten. De meting duurt maar een paar seconden, maar moet wel leiden tot een goed resultaat.
 • Apk-steekproef
  Het RDW laat met enige regelmaat steekproefsgewijs auto's een herkeuring ondergaan, om te controleren of de garage de auto terecht heeft goed- of afgekeurd. Dit wordt bepaald op het moment dat het keuringsresultaat van de auto bij het RDW wordt doorgegeven. In dat geval kan het tot 1,5 uur duren voordat een auto hergekeurd is en zijn de garage en de eigenaar wettelijk verplicht deze tijd te wachten tot de herkeuring is uitgevoerd. Bij circa 3% van alle te keuren auto's wordt zo'n steekproef uitgevoerd.
 • Apk-viergasmeting
  Auto's met een benzine- of lpg-motor plus een 'geregelde' katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt. Als dat wel zo is, dan is waarschijnlijk de katalysator defect die de meeste schadelijke stoffen filtert. Dat betekent wel een prijzige reparatie.
 • Aquaplaning
  Als het regent of het geregend heeft en de weg nog nat is, rijdt de auto door een laagje water heen. Bij aquaplaning is dat niet het geval, de auto gaat dan op het laagje water drijven en wordt daardoor onbestuurbaar. Vooral brede banden of banden met weinig profiel hebben een grote kans op aquaplaning.
 • Automaat
  De automaat of automatische versnellingsbak is steeds vaker terug te vinden in auto's. Veel merken bieden hun luxe modellen standaard aan met een automaat. Een automaat is een versnellingsbak die automatisch koppelt en schakelt. Vroeger had een automaat vaak 3 of 4 versnellingen. Tegenwoordig kan een automaat ook 5, 6 of 7 versnellingen hebben en worden er zelfs automaten met 8 versnellingen ontwikkeld.
 • Automaat, semi-
  Een semi-automaat heeft een automatische koppeling (hoef je dus niet in te trappen), maar is wel handgeschakeld.
 • Automaat, sequentiële
  Een sequentiële automaat is een automatische versnellingsbak die met knopjes op het stuur of met tikjes tegen de pook is op- en terug te schakelen.
 • Autopilot
  Autopilot is een systeem waarbij een voertuig (gedeeltelijk) zelf kan rijden, zonder dat menselijke handelingen of controle noodzakelijk is. Autopilots (ofwel automatische piloot) zijn vooral bekend uit de luchtvaart. In oktober 2015 rolde Tesla de feature voor het eerst uit naar een personenauto. De Model S kreeg met een softwareupdate de autopilot feature, waarbij de software vertrouwd op sensoren in de auto. De autopilot feature laat de Model S zelf met het verkeer meerijden, en kan zelfstanding van rijbaan wisselen. Het is niet hetzelfde als een autonome auto, die zelfstandig van A naar B kan rijden. Voor moeilijkere manoeuvres blijft de tussenkomst van een bestuurder noodzakelijk.