Slideshow

Wetswijziging autonoom rijden nabij

Zelfrijdende auto een stukje dichterbij

Zelfrijdende auto's kunnen meer dan ze op dit moment mogen. Wetten uit 1968 staan in de weg, maar niet lang meer.

Er zit schot in de wetswijzigingen voor zelfrijdende auto's. De VS, Japan en Duitsland hebben het voortouw genomen om de regelgeving te wijzigen. Uiteraard omdat zij daar alle belang bij hebben vanwege hun nationale auto-industrie. Op 23 april worden er wijzigingen van kracht in de Weense Conventie voor het Wegverkeer, die uit 1968 stamt. De landen die deze conventie ooit hebben onderschreven, moeten de wijziging doorvoeren in hun nationale wetgeving. Het betreft 73 landen wereldwijd, waaronder Nederland.

De wijziging bepaalt dat auto's voortaan zelf mogen rijden, zolang er maar een bestuurder in de auto zit die kan ingrijpen in het computersysteem en dit kan uitschakelen indien nodig. Het moet dus technisch mogelijk blijven dat de mens te allen tijde handmatig kan ingrijpen. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren ook in de typegoedkeuring voor nieuwe auto's wordt opgenomen.

Een speciale werkgroep van de Verenigde Naties, en in het bijzonder de Economische Commissie voor Europa van die organisatie, buigt zich inmiddels ook over beleidslijn R.79 van de VN die bepaalt dat automatische besturing van een auto uitsluitend is toegestaan bij snelheden tot 10 kilometer per uur, oftewel parkeersnelheden. Ook deze regel moet worden aangepast om de zelfrijdende auto de komende jaren vrij baan te geven.