Slideshow

Geen AutoRAI 2013: 'Een nederlaag'

'Met begrip voor de economie, de crisis en de begrotingen van de autobranche, het niet doorgaan van de AutoRAI is een slecht signaal naar de consument. Hoe is het mogelijk dat juist nu de RAI-vereniging en autobranche elkaar niet gevonden hebben?', stelt Robert van den Ham, hoofdredacteur van AutoWeek.

'Dat het de RAI-vereniging en de autobranche niet gelukt is om dit tweejaarlijkse autofeest van de grond te krijgen, mag als een nederlaag worden gezien. Juist nu moet je elkaar omarmen, een signaal afgeven. Dit zou bovendien het moment geweest kunnen zijn om de AutoRAI nieuw elan te geven, om het een nieuwe invulling te geven', vindt Van den Ham. 'Daar hebben we nota bene ook met de AutoRAI over meegedacht een paar weken geleden, met een aantal hoofdredacteuren van autobladen. Er lag na die meeting wat mij betreft zeker een interessante basis om verder mee te gaan, als gezamenlijke automedia het event goed te promoten en duidelijk te maken dat de AutoRAI 2013 meer zou worden dan louter een paar betonnen hallen met auto's.'

Volgens de bronnen zou de animo om deel te nemen aan de AutoRAI de 30% niet overstijgen. Van den Ham: 'Er heerste een voorzichtige, afwachtende houding net als in 2009, zo van 'eerst kijken wat de ander doet'. Daarbij speelde gelet op de crisis ook het internationale beleid meer dan ooit een rol, want voor diverse merken wordt niet hier maar in een hoofdkantoor in Frankrijk, Japan of waar dan ook bepaald of er budget voor iets als de AutoRAI wordt vrijgemaakt'.

Dat de AutoRAI in haar persbericht stelt dat 'er met dezelfde partijen gekeken worden of in de toekomst een gewijzigde opzet van het evenement mogelijk is', vindt Van den Ham logisch, maar te algemeen. 'Daar zou ik in elk geval niet te lang mee wachten. We zouden niet het eerste land in Europa zijn waar die intentie eerst werd uitgesproken en vervolgens de laatste autobeurs al een feit bleek te zijn. Automerken nemen dan het heft in eigen hand en gaan her en der, versnipperd hun eigen evenementen organiseren.'

Sinds de eerste AutoRAI in 1908 werd alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog besloten het evenement niet te laten doorgaan. 'Nederland verdient een groot, sterk, interessant auto-evenement. Laten we vooral niet vergeten voor wie het in de gebouwen van de RAI in Amsterdam allemaal ooit begonnen is: voor de consument. En ik hoop dat iedereen die consument voor ogen had toen de beslissing werd genomen,' zo besluit Van den Ham. 

Video